Σχολική εφημερίδα

Σχολική εφημερίδα

Γ ΄Τάξη 27ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου 2019-2020

Σκοπός της ενασχόλησης των μαθητών της Γ τάξης με το πρόβλημα της ρύπανσης των νερών ήταν η ενεργός εμπλοκή τους στα προβλήματα της περιοχής τους στα πλαίσια της δημιουργίας ενεργών πολιτών με περιβαλλοντική συνείδηση.

 Στόχοι:

  • Ενεργοποίηση της συμμετοχής μαθητών /τριών στη σχολική μαθησιακή διαδικασία.
  • Διερεύνηση των πρότερων γνώσεων σε σχέση με το θέμα και προσδιορισμός λανθασμένων αντιλήψεων
  • Εντοπισμός των κύριων αξόνων του προβλήματος και των παραμέτρων που τους επηρεάζουν
  • Καταγραφή και οριοθέτηση του προβλήματος της θαλάσσιας ρύπανσης της περιοχής και των επιπτώσεών τους σε ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον
  • Τρόποι αντιμετώπισης του προβλήματος
  • Τρόποι ατομική και συλλογικής δράσης
  • Ενημέρωση και διάχυση των αποτελεσμάτων.

Το σχολείο μας είναι στην όμορφη περιοχή των Αλυκών Βόλου.

Οι μαθητές και μαθήτριες της Γ τάξης του 27ου Δημοτικού σχολείου Βόλου, με τις δασκάλες μας, Μαρία Παγίδα και Ευτυχία Πλακαρού επιχειρήσαμε να γνωρίσουμε τις ανάγκες της παραθαλάσσιας περιοχής μας, τα προβλήματα του θαλάσσιου οικοσυστήματός της και πώς αυτά επηρεάζουν την οικονομία και την κοινωνική ζωή και τον πολιτισμό μας.  Προσπαθήσαμε να αναγνωρίσουμε τα προβλήματα να καταλάβουμε τι φταίει , να σκεφτούμε τι μπορούμε να κάνουμε εμείς για να την προστατεύσουμε.

 Αναζητήσαμε πληροφορίες από βιβλία και ψηφιακά μέσα, συζητήσαμε με τους γονείς μας και τους φίλους μας, ανακαλύψαμε πολλές χρήσιμες πληροφορίες, χωριστήκαμε σε ομάδες, συζητήσαμε, εργαστήκαμε συλλογικά  και φτιάξαμε  τη δική μας σχολική  εφημερίδα που αφορά το θαλάσσιο οικοσύστημα, στα πλαίσια της συμμετοχής μας στο πρόγραμμα OSOS

27ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου


Σχεδίαση: ΕΠΑΦΟΣ Συστήματα Πληροφορικής