Εκπαιδεύοντας τη Γιαγιά στο διαδίκτυο

Εκπαιδεύοντας τη Γιαγιά στο διαδίκτυο
| Δραστηριότητες

Στ τάξη 2017, Εργασία συνεκπαίδευσης 27ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου —2ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Βόλου

Δεύτερο βραβείο στον πανελλήνιο διαγωνισμό για Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια, του Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας. Οι μαθητές καλούνται να δημιουργήσουν μια εικονογραφημένη ιστορία ή ένα βίντεο βάζοντας την τρίτη ηλικία σε διαδικτυακές περιπέτειες, αναδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο το θέμα του ψηφιακού αναλφαβητισμού των ενηλίκων. Μέσα από αυτή τη διαδικασία οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να συστήσουν στους ενήλικες το μαγικό κόσμο του διαδικτύου και γιατί όχι, να τους εκπαιδεύσουν σε βασικές δεξιότητες.

Η Ελλάδα – σύμφωνα με τον Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας 2015 (digital4europe) – έχει συνολική βαθμολογία 0,36 και κατατάσσεται στην 26η θέση μεταξύ των 28 κρατών μελών της ΕΕ. Ο ψηφιακός αναλφαβητισμός του 37% των πολιτών στην Ελλάδα οδηγεί αναπόφευκτα σε κοινωνικό αποκλεισμό αφενός και αφετέρου η έλλειψη δεξιοτήτων στο διαδίκτυο των γονέων και των γιαγιάδων/παππούδων τους στερεί την δυνατότητα να ασκήσουν επαρκώς την επιμέλεια των παιδιών στο νέο περιβάλλον που αναπτύσσονται επικοινωνούν και διασκεδάζουν . Βασική επιδίωξη του προγράμματος είναι η καταπολέμηση του ψηφιακού αποκλεισμού στην Ελλάδα.

Μέσα από την διαδικασία του διαγωνισμού τα παιδιά θα βελτιώσουν τις σχέσεις τους με τις γιαγιάδες και τους παππούδες, θα αντιληφθούν τον ψηφιακό αναλφαβητισμό τους και θα τους δοθεί η ευκαιρία να τους βοηθήσουν να ανακαλύψουν τον μαγικό κόσμο του διαδικτύου.

Η εργασία

27ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου


Σχεδίαση: ΕΠΑΦΟΣ Συστήματα Πληροφορικής