Διαφοροποιημένη διδασκαλία στην αντίστροφη τάξη. Όταν οι μαθητές γίνονται δάσκαλοι!

Διαφοροποιημένη διδασκαλία στην αντίστροφη τάξη. Όταν οι μαθητές γίνονται δάσκαλοι!
| Δραστηριότητες

Η μέθοδος της διαφοροποιημένης διδασκαλίας μέσω της αντίστροφης τάξης υλοποιήθηκε στο 27ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου σε δύο τάξεις, στην Στ και στην Δ. Βασικός στόχος της μεθόδου διδασκαλίας της διαφοροποιημένης διδασκαλίας μέσω της αντίστροφης τάξης είναι η ενεργοποίηση της συμμετοχής και του ενδιαφέροντος όλων των παιδιών, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη πολύτιμων δεξιοτήτων οργάνωσης χρόνου, στρατηγικών μάθησης και εξέλιξης της προσωπικότητας.

Οι μαθητές και μαθήτριες με την καθοδήγηση της δασκάλας τους Ευτυχίας Πλακαρού, μελέτησαν, οργάνωσαν και παρουσίασαν σε μία διδακτική ώρα το γνωστικό αντικείμενο που οι ίδιοι/ες επέλεξαν. Οι παρουσιάσεις είχαν μεγάλη ποικιλία μεθόδων, διδακτικών μέσων και πρακτικών. Αξιοποιήθηκαν οι ψηφιακές υποδομές της σχολικής μονάδας, υπολογιστής και βιντεοπροβολέας για τις παρουσιάσεις, βιωματικές δράσεις, εκπαιδευτικά παιχνίδια, θεατρικές αναπαραστάσεις.

Η αξιολόγηση έγινε με εργασίες που ετοίμαζαν τα ίδια τα παιδιά, συνήθως ψηφιακά κουίζ αλλά και παιχνίδια γνώσεων που κατασκεύασαν τα παιδιά. Κάθε δράση ολοκληρωνόταν με ερωτηματολόγιο στο οποίο απαντούσαν οι μαθητές και μαθήτριες, αποτυπώνοντας την εμπειρία τους από τη νέα μέθοδο διδασκαλίας και προτείνοντας σημεία βελτίωσης της δράσης. Όλες οι εργασίες των παιδιών έχουν καταγραφεί στην ψηφιακή τάξη στην eme με τον τίτλο: «ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΘΑΙΝΩ ΑΛΛΙΩΣ-Δ1 ΤΑΞΗ 27ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ» στη διεύθυνση: https://e-me.edu.gr/groups/eplakarou2020-2021

Αρωματικά φυτά

Τα πάρκα στις πόλεις

Από το πρώτο τηλεφώνημα στο πρώτο ηλεκτρονικό μήνυμα

Η ηγεμονία της Σπάρτης

Το δάσος κι εμείς

Η κτηνοτροφία

27ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου


Σχεδίαση: ΕΠΑΦΟΣ Συστήματα Πληροφορικής